معنی باز این چه شورش است| ویکی پدیا فارسی

نذر چهل شب چله نشینی تا 18 مرداد 1395  

شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش که تا یکدم بیاسایم زدنیا و شرو شورش 
سماط دهر دون پرور ندارد شهد اسایش مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش 
***********************************
ازدست عزیزان چه بگویم گله ای نیست و گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نیست 
*******************************************
 

ادامه مطلب  

زیباترین اشعار فارسی : محتشم کاشانی : باز این چه شورش است که در خلق عالم است  

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است

باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است


باز اين چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است


اين صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

ادامه در ادامه ی مطلب

ادامه مطلب  

باز این چه شورش است  

باز اين چه شورش است که در خلق عالم استباز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز اين چه رستخیز عظیم است کز زمینبی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
اين صبح تیره باز دمید از کجا کز اوکار جهان و خلق جهان جمله درهم است
گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتابکاشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیستاين رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای ملال نیستسرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه می‌کنندگویا عزای اشرف اولاد

ادامه مطلب  

باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟/محتشم کاشانی  

باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟/محتشم کاشانی  

نذر چهل شب چله نشینی تا 18 مرداد 1395  

شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش که تا یکدم بیاسایم زدنیا و شرو شورش 
سماط دهر دون پرور ندارد شهد اسایش مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش 
***********************************
ازدست عزیزان چه بگویم گله ای نیست و گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نیست 
*******************************************یا علی 
****************یا مهدی ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی 
یا غیاث المستغیثین یا امان الخائفین یا ارحم راحمین ************
یا ابوالفضل العباس یا قمر بنی هاشم 
 

ادامه مطلب  

ﺷﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻭﺭ ﺩﻧﯿﺎ...  

ﺷﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻭﺭ ﺩﻧﯿﺎ... ﻣﻦ عشقی ﺩﺍﺭﻡ ... ﮐﻪ ﺷﯿـﺮﯾﻨﯽِ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ... ﺷﻮﺭﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﯿـﭺ!! ! ﺗﻠﺨﯿﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ... !پـــــــــورتال ســـــــلطانی,نویسینده,باشگاه نویسنده گان,نویسندگان, پورتال سلطانی

ادامه مطلب  

ﺷﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻭﺭ ﺩﻧﯿﺎ...  

ﺷﻮﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻭﺭ ﺩﻧﯿﺎ... ﻣﻦ عشقی ﺩﺍﺭﻡ ... ﮐﻪ ﺷﯿـﺮﯾﻨﯽِ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ... ﺷﻮﺭﯾﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﯿـﭺ!! ! ﺗﻠﺨﯿﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ... !پـــــــــورتال ســـــــلطانی,نویسینده,باشگاه نویسنده گان,نویسندگان, پورتال سلطانی

ادامه مطلب  

باز اين چه شورش است  

 
بند اول

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است.      باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است


باز اين چه رستخیز عظیم است کز زمین.              بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است


اين صبح تیره باز دمید از کجا كز او                   کار جهان و خلق جهان جمله در هم است


گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب.                       کاشوب در تمامی ذرات عالم است


گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست.                    اين رستخیز عام که نامش محرم است


در بارگاه قدس که جای ملال نی

ادامه مطلب  

مجازات کودتا در ترکیه  

کودتا در ترکیه چه مجازاتی دارد؟
ترکیه عضو  پروتکل شماره 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال 2002. است اين پیمان تاکید بر  لغو مجازات اعدام دارد پس عملا مجازات اعدام در ترکیه وجود ندارد 
 ماده 311 قانون کیفری ترکیه امده است: هر کس شهروندان اين کشور را به انقلاب مسلحانه علیه دولت تحریک کند به حبس  از 15 تا 20 سال محکوم می‌شود. همچنین اين ماده مقرر کرده که رهبر شورش نظامی علیه دولت به حبس ابد بدون تخفیف محکوم و دیگر مشارکت‌کنندگان در اين شورش،به 6 ت

ادامه مطلب  

باز این چه شورش است که در خلق عالم است...  

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز اين چه رستخیز عظیم است کز زمین
بى نفح صور خاسته تا عرش اعظم است
 
اين صبح تیره باز دمید از کجا کزو
کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع مى‏ کند از مغرب آفتاب
کاشوب در تمامى ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
اين رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جاى ملال نیست
سرهاى قدسیان همه بر زانوى غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند
گویا عزاى اشرف ا

ادامه مطلب  

برنامه‌هیعت‌عزاداران‌حضرت‌اباعبدالاه‌الحسین (ع)‌ ‌روستای‌باروق ‌درسال‌1395  

بسم‌الله الرحمن الرحیم.  باز اين چه شورش است که‌درخلق‌عالم‌است‌-‌بازاينچه‌نوحه‌و‌عزا‌‌و‌چه‌ماتم‌است.‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ادامه مطلب  

برنامه‌هیعت‌عزاداران‌حضرت‌اباعبدالاه‌الحسین (ع)‌ ‌روستای‌باروق ‌درمحرم‌سال‌1395  

بسم‌الله الرحمن الرحیم.  باز اين چه شورش است که‌درخلق‌عالم‌است‌-‌بازاينچه‌نوحه‌و‌عزا‌‌و‌چه‌ماتم‌است.‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ادامه مطلب  

دانلود مداحی باز این چه شورش است / بچه های آباده  

دانلود مداحی نوستالژیک باز اين چه شورش است / بچه های آباده
در کانال فیال بروجرد اينجا
باز اين چه شورش است که در خلق علم است باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم استگویا عزای اشرف اولاد آدم است
 زینب به سر زنان بهر چه می دود؟با ناله و فغان سوی که می رود؟اورا چه می شود ، نام که می برد؟می رود کنار نور دو عینش ، حسینشمی رود ببیند ، نعش حسینش حسنیشدم به دم می زند فریاد وااحسینموای حسینم وای حسینم وای حسینم

ادامه مطلب  

17 شهریور 57 در تهران چه گذشت؟  

در پی سرعت گرفتن حرکت انقلابی مردم در سال 56 و افزایش آن در سال 57 شاه برای حفظ قدرت مجبور به استفاده از ارتش شد. شاه به دلیل آگاه نبودن به عمق نارضایتی مردم بر اين نارضایتی ها دامن زد و حرکت مردم را به استهزا گرفت به طوری که در مصاحبه مطبوعاتی روز 23 اردیبهشت 1357 در مورد اوضاع بحرانی ایران گفت: «اين شورش ها را دو گروه تجزیه طلبان و سیاسیون قدیمی رهبری می کنند تظاهرات ضدمیهنی چند روز اخیر کار کسانی است که به سلامتی پیشه‌وری شراب می خورند و با کسانی

ادامه مطلب  

تسلیت بمناسبت ایام سوگواری  

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است---      باز اين چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است
ایام سوگواری سرور وسالار شهیدان  امام حسین (ع) بر تمامی مسلمانان بویژه شیعیان تسلیت باد
                                                                                                                مدیریت وبلاگ

ادامه مطلب  

درباره محتشم کاشانی  

محتشم کاشانینام اصلیکمال‌الدین علی محتشم کاشانیزادروز۹۰۵ هجری قمری ۱۵۲۸ میلادی کاشانپدر و مادرخواجه میراحمدمرگربیع‌الاول ۹۹۶ ۱۵۸۸ کاشانملیتایرانیجایگاه خاکسپاریمحله محتشم کاشاندر زمان حکومتشاه طهماسب یکم صفویلقبشمس الشعرای کاشانیپیشهشاعرسبک نوشتاریمرثیه سراییدلیل سرشناسیترکیب‌بند «باز اين چه شورش است که در خلق عالم است»مُحتَشَم کاشانی (۹۰۵ ه.ق در کاشان - ۹۹۶ ه.ق در کاشان) شاعر پارسی‌گوی سدهٔ دهم هجری و هم‌د

ادامه مطلب  

نظامیان ارتش آمریکا در دروازه موصل  

النشره؛نظامیان ارتش آمریکا در دروازه موصل/ ابوبکر البغدادی با شاسی بلند به پیشواز آمد/ شورش اهالی موصلابوبکر البغدادی رهبر گروه تروریستی داعش بعد از مدت ها برای اولین بار به صورت علنی در میان تجمع مردم موصل ظاهر شد.  به66.7%          ,fshdj ofvd hlv,c به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز به نقل از روزنامه النشره، ابوبکر البغدادی رهبر گروه تروریستی داعش بعد از مدت ها برای اولین بار به صورت علنی در میان تجمع مردم موصل ظاهر شد.  به

ادامه مطلب  

با ازاین چه شورش است که در خلق عالم است  

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است

باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است


باز اين چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است


اين صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است


گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامی ذرات عالم است


گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

اين رستخیز عام که نامش محرم است


در بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است


جن و ملک بر آدمیان نوحه می‌کنند

گویا عز

ادامه مطلب  

شهادت برای ما یک معشوق است  

نام:شهادت برای ما یک معشوق است
سخنرانی:آیت الله خامنه ایی,شهید بهشتی
مکان:حسینه امام خمینی
متن:(چکیده)
آن زمان مردم نترسیدن که شاه با آن همه نیرو(ساواک)به شدت در مقابل هر گونه شورش می ایستد؟
-خیر،ما مردم را داشتیم
 
پاکدست

ادامه مطلب  

شهادت برای ما یک معشوق است  

نام:شهادت برای ما یک معشوق است
سخنرانی:آیت الله خامنه ایی,شهید بهشتی
مکان:حسینه امام خمینی
متن:(چکیده)
آن زمان مردم نترسیدن که شاه با آن همه نیرو(ساواک)به شدت در مقابل هر گونه شورش می ایستد؟
-خیر،ما مردم را داشتیم
 
پاکدست

ادامه مطلب  

ولسوال نام نهاد و مسوول نظامی طالبان در تخار بازداشت شد  

مقام های امنیتی ولایت تخار در شمال کشور می گویند که ولسوالی نام نهاد طالبان برای ینگه قلعه و مسوول نظامی اين گروه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
نور محمد حکیمی، قوماندانی امنیه ولایت تخار گفته است که نیروهای امنیتی اين افراد را از ولسوالی دشت ارچی قندوز زمانی که می خواستند به سوی ولسوالی خواجه غاز تخار بروند، بازداشت کردند.آقای حکیمی گفته است اين ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی ینگه قلعه با مقدار سلاح و مهمات دست داشته اش در مربو

ادامه مطلب  

ماه محرم  

بازاين چه شورش است که درخلق  عالم است بازاين چه  نوعه و چه عزا چه ماتم است    اينجانب ماه محرم ماه غم را به تمام دوسرشمار به خصوص به پایین ده وقلعه تسلیت وتهنیت عرض  میکنم مارا هم دعا کنید برای تمام رفتگان وشهیدان فاتحه هم بخوانید باتشکرازروستای زیباومردمان مهربان پایین ده محرم را قدربدانید.

ادامه مطلب  

 

تردید دارم که اينو بنویسم یا نه ولی مینویسم:
بعضی وقتا مثل امشب که پیش میاد با مسائل انقلاب و وصیت نامه ی امام و اينجور چیزا سروکار پیدا کنم باعث میشه فکر کنم و بگم واقعا خوب شد که انقلاب شد اما وضعیت الان رو که میبینی میگی کاش انقلاب نمیشد! میدونی مسئله اينه که نه اون موقع آزادی بود نه الان! نه اينجا آزادی هست نه تو کشور آمریکا! آزادی به معني اين نیست که حتما در گرو قوانین و احکام اسلام بیای به کارات بپردازی یا اين نیست که لخت تو جامعه بگردی و ه

ادامه مطلب  

نامه ی انوشیروان به فرماندار تیسپون در هنگام شورش انوشزاد فرزند انوشیروان☀️  

نامه ی انوشیروان به فرماندار تیسپون در هنگام شورش انوشزاد فرزند انوشیروان☀️
 
 
 
 
در سال 539 م امپراتور روم به ایران حمله کرد و بندر لازیکا در گرجستان را اشغال نمود.شیر پیر در اين هنگام در راس یک لشکر شخصا به سوریه حمله کرد و بسیاری از شهرهای روم را تسخیر کرد و از آنجا وارد گرجستان شد و رومیان را تارومار کرد.
در هنگامی که خسرو در حمص سوریه بود خبر رسید که انوشزاد فرزندش شورش کرده و قصد تسخیر تیسپون را دارد بنابراين نامه ای به فرماندار تیسپون

ادامه مطلب  

باز این چه شورش است ؟!!  

پیام تسلیتباز اين چه شورش است که در خلق عالم است

باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است


باز اين چه رستخیز عظیم است کز زمین

                                          بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است


اين صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است


گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامی ذرات عالم است


گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

اين رستخیز عام که نامش محرم است


در بارگاه قدس که جای ملال نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی

ادامه مطلب  

باز این چه شورش است که در جان عالم است...  

حسی که در ماه محرم به همه ی انسانهای آزاده دست میده،
حسی نیست که بشه با خط کش های تجربی و مادی اين دنیایی و قرن بیست و یکمی قابل سنجش باشه.....
اين حس، از درون انسانها می جوشه و اونها رو به جوش و خروش وامی داره... 
و هیچ دلیل و انگیزه بیرونی اونقدر قدرت نداره تا اين حس رو توجیه کنه .....
و همه ی کسانی که از ظلم و ظالم نفرت و با مظلوم حس همدردی دارند،
اين حس در اونها به طور طبیعی هست...
و چه خوش گفت محتشم که:

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است

باز اين چه

ادامه مطلب  

توقع بيجا از ديگران  

خیلی از اوقات به خودم قول دادم كه از هیچ كس هیچ خواسته ای نداشته باشم، چرا؟
چون خواستن از دیگران چه مادی و معنوی سرشكستگی و كوچك شدن را میاره.
تحقیر شدن و به هیچ انگاشته شدن را میاره.
چون اجبار به فروخوردگی روح و روان، احساس و غرور آدم را میاره.
چون مهم نبودن برای دیگران را میاره.
چون مسخره شدن، بی شخصیت انگاشته شدن و له شدن میاره.
من بعضی وقت ها قولم به خودم را شكستم و تاوانش را دادم و در برخی موارد دارم میدم. 
اما درس های گرفتم كه هم دردناك بوده

ادامه مطلب  

 

اين روزها حال و هوای شهرهامون، حال و هوای محرم را پیدا كرده است. بیرق‌های عزای "یا حسین" بر سردر خانه‌ها و مغازه‌ها و اماكن مختلف برافراشته شده و با دیدن آنها دل‌ها هوایی می‌شوند. باز محرم رسید و لباس مشكی‌ها محیا، جهت به تن رفتن عاشقان و عزاداران امام حسین علیه‌السلام شده‌اند.
بغض‌ها گلوی محبین حضرتش را می‌فشارند و قلوبشان تنگ و نالان شده است. و اين نوا شنیده می‌شود:
 باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است.  

ادامه مطلب  

باز اين چه شورش است ....  

شرمنده شد بهار ز گلزار کربلا / بلبل کند نوا که خزان محرم است
ما عاشقان لاله ی سرخِ پیمبریم / کز عطر او بهشت خداوند ، خرم است
صد مرده زنده میشود از ذکرِ یا حسین / مولای ما معلم عیسی بن مریم است
عیسی اگر در آخرِ عمرش به عرش رفت / قنداقه حسین ، شرف عرشِ اعظم است
با یوسفش مقایسه کردم ، نگار گفت : / او شاه مصر باشد ، اين شاه عالم است
ما را نیازِ صید چمن نیست در بهار / روی حسینیان ، گل و اين اشک شبنم است
ای صاحب عزا به عزاخانه ها بیا / یاران سینه زن همه در ز

ادامه مطلب  

معنی کلمات مازندرانی  

معني کلمات و واژه های مازندرانی در اين سایت نگارش شده
1-کل به معني کربلایی
2-مش به معني مشتی
3-گبا به معني پدر بزرگ پدری
4-گتی به معني پدر بزرگ مادری
5-گنا به معني مادر بزرگ پدری
6=ببی  یا ننجون به معني مادر بزرگ مادری 
7-ببو به معني برادر بزرگ و بعضی ها  پدر خود را  هم ببو میگویند
8-عمقلی به معني پسر عمه
9-عمقاضی به معني دختر عمه
10-داقاضی به معني دختر دایی
11-ددا یا گادا به معني خواهر بزرگتر

ادامه مطلب  

از اول!  

وقتایی که یه موج از مسخره بازی و وحشی بازی و شیطنت و شورش به پا میکنم میفهمم حالم خوش نیست دارم خودمو سرگرم میکنم یادم بره!
برعکس همه که یه لاک تنهایی دارن من اينو از خودم دریغ میکنم!!
اينقدر سعی میکنم مشکلات یادم بره که وقتی یهو یادم میاد حجم عمیق تنهایی و مصیبت رو سرم آوار میشه که دوباره باید یه کاری کنم یادم بره!
جالبه دقیقا 3 ساعت و 15 دقیقه پیش به خودم قول دادم دیگه دپرس نباشم و همیشه پر انرژی و خلاصه قانون جذب و اين برنامه ها و آره و اينا
اما


ادامه مطلب  

اين لحظه  

   حال وهوای دل ابری من در امروز                    
  سلام محبوبم
در پشت نگاههای پرسشگر و حریصم ! طوفان غم شورش خود را از نو آغاز كرده است ،پس كجا موندی محبوبم !!من غمگین ترین قاموس اين عشق حقیقی ام ،سطر به سطر مرا بخوان كه در اين كتاب بسته، افسانه ی تو سالهاست به وقوع پیوسته ...محبوبم ،آه ای محبوبم ...اين فریاد كور و كرم در كجای اين قاموس جستجو خواهد شد ... بخوان حقیقت افسانه ی اين قاموس را كه لحظه به لحظه به پیری ذلت بارم نزدیك میشوم ...محبوبم...


ادامه مطلب  

اهمیت شورش سفیانی در عصر ظهور  

در مقاله ششم، به وجوب طریقی شناخت نشانه های حتمی ظهور، اشاره شد. در مقاله هفتم، به اين پرسش پاسخ داده شد که آیا در نشانه‌های ظهور و بخصوص در نشانه‌های حتمی ظهور از جمله یمانی، سفیانی و ...، امکان بداء، تغییر و بلکه عدم وقوع، مطرح است یا نه؟

ادامه مطلب  

باز این چه شورش است که در خلق عالم است......  

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین داروی دردم گرتویی  دراوج بیماری خوشم ایام پرحزن واندوه محرم وفرارسیدن شهادت مظلومانه سالار شهیدان باردیگر برایمان یادآور اقتدار وعظمت شکوهمندانه اسلام ومسلمین شد...آنجا که نازنین بنده خدا جان خود وعزیزانش را در طبق اخلاص مینهد وبه درگاه معشوق تقدیم میکند تا من وتو وملیونها مسلمان شیعه تا ابد الدهر به شیعه بودنمان ببالیم خدایا مباد که غافل باشیم از امام معصوم ومظلوممان ایام برشما عزیزان همراه ودوستان

ادامه مطلب  

لغات تخصصی اقتصاد با معنی فارسی  

دانلود مجموعه مهمترین لغات تخصصی رشته اقتصاد شامل عنوان انگلیسی و ترجمه لغتلینک منبع و پست :لغات تخصصی اقتصاد با معني فارسیhttp://romha.cafefilesell.ir/product-32177-لغات-تخصصی-اقتصاد-با-معني-فارسی.aspx

لغات تخصصی اقتصاد با معني فارسی - نفیس فایل

nafisfile.com/product/18197/لغات-تخصصی-اقتصاد-با-معني-فارسی
ذخیره شده
دانلود مجموعه مهمترین لغات تخصصی رشته اقتصاد شامل عنوان انگلیسی و ترجمه لغت.

برترین پکیج لغات تخصصی اقتصاد با معني فارسی - ...

4gxmhy.mabnafci.ir/
ذخیره شده
برترین پک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1