سوالف ضحک| ویکی پدیا فارسی

سوالف ضحک ، مسجات ضحک، رسائل ضحک  

 اکو فرد ثلاث نفرات چان عدهم امتحان قران اجه الاستاد گله اول نفر گله انته شسمک گله یوسف گله اقرالی سورت یوسف اجه للثانی گله انته شسمک گله ابراهیم گله انطینی صورت ابراهیم اجه للثالث گله انته شسمک گله انه عبود بس ایصیحولی کوثر!!!!
 
+++سوالف ضحک+++
فرد عجوز راحت للمقبره،گعدت عله قبر اجه واحدبیده قرآن ، وگابلها گامت وراحت عله قبر ثانی، هم اجه راحت لثالث ،هم اجه، لرابع و لخامس. گاللهه اشکثر عندچ موته.گالتله خاله یاموته ،ارید ابولن وانته تابعنی
 
+++

ادامه مطلب  

سوالف ضحک  

اكو واحد هوا وچلبه وگفو تكسی، گله شگد اتوصلنه للبحر؟ گله انته عشرتالاف وچلبك خمس تالاف گله احسبنه چلبین واتوكل علی الله..
 
 عیوز سألت جارتها شنو صارامس بالمصارعه؟ ردت علیه:  ولچ لو ماطفیت التلفزیون چان تذابحو!!!!!!!!!!
 
فرد عربیه اتزوجت اویا واحد عجمی اول ایام الزواج عزمهه بل مطعم وجابولهم اکل، البنیه رادت تدلل علی زوجهه، گلالهه  عزیزم چرا غذا نمیخوری؟ گلتله روحم بازی میکنه...عود روحی تلعب

ادامه مطلب  

سوالف ضحک  

 واحد معتاد سال صاحبه گله اذا دخلنه الجنه و اعطونه حور العین نسوانه وین انودیهن؟ گله نطیهن للکفار دفعت بله
 
محشش اول مره یدش الفیسبوك صادفته بنت حلوه  قال  ممكن نتعرف قال لها انتی منو؟ قالت له انا ساجده من المغرب وانت منو؟ قال لها انا راكع من الفجر!
 
 
اکوفدواحد اطرش،بلیل باگ بطه مال جیرانهم،اتعشه وشبع ونام اصبح طلع برا من بیتهم گعدبلباب،جیرانهم هم طلع برا...گله سلام علیکم...الاطرش گله ؛یابطه؟؟؟؟'!!!!
 
فرد واحد شافله مگام محد بی راح زار او

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1