کانال COP GROUP| ویکی پدیا فارسی

عظیم خودرو هاوال H6  

عظیم خودرو هاوال H6
سال ساخت2016
کارخانه سازندهHAVAL
مدلH6 Sport
نوع موتورGW4G15B TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور)Hp-kw/rpm 148-110/5600
(N.m/rpmحداکثر گشتاور)N.m/rpm: 210/2200-4500
تعداد سوپاپ16
تعداد سیلندر4
استاندارد آلایندگیEuro 5
سیستم تغذیه سوختانژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوختبنزین
گیربکس تیپ ترونیک6AT
(Litظرفیت باک)58
ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
محور متحرک2WD-4WD TOD
(mmفاصله طولی محور چرخ ها)2680
سیستم تعلیق جلومک فرسون
سیستم تعلیق عقبطبق دار دوبل مستقل
طول*عرض*ارتفاع4640*18

ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H9  

سال ساخت2016
کارخانه سازندهHAVAL
مدلH9
نوع موتورGW4C20 TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور)215-160/5500
(N.m/rpmحداکثر گشتاور)324/2000-4000
تعداد سوپاپ16
تعداد سیلندر4
استاندارد آلایندگیEuro 5
سیستم تغذیه سوختانژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوختبنزین
گیربکس تیپ ترونیک6AT
(Litظرفیت باک)90
ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
محور متحرک2WD - 4WD (TOD)
(mmفاصله طولی محور چرخ ها)2800
سیستم تعلیق جلوجناغی دوبل مستقل
سیستم تعلیق عقبچند اتصالی غیر مستقل
طول*عرض*ارتفاع4856x1926x1900
سایز تایر265/60 R18


ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H9  

سال ساخت2016
کارخانه سازندهHAVAL
مدلH9
نوع موتورGW4C20 TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور)215-160/5500
(N.m/rpmحداکثر گشتاور)324/2000-4000
تعداد سوپاپ16
تعداد سیلندر4
استاندارد آلایندگیEuro 5
سیستم تغذیه سوختانژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوختبنزین
گیربکس تیپ ترونیک6AT
(Litظرفیت باک)90
ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
محور متحرک2WD - 4WD (TOD)
(mmفاصله طولی محور چرخ ها)2800
سیستم تعلیق جلوجناغی دوبل مستقل
سیستم تعلیق عقبچند اتصالی غیر مستقل
طول*عرض*ارتفاع4856x1926x1900
سایز تایر265/60 R18


ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H2  

سال ساخت 2016
کارخانه سازنده HAVAL
مدل H2
نوع موتور GW4G15B TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور) Hp-kw/rpm 148-110/5600
(N.m/rpmحداکثر گشتاور) N.m/rpm 210/2200-4500
تعداد سوپاپ 16
تعداد سیلندر 4
استاندارد آلایندگی Euro 5
سیستم تغذیه سوخت انژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوخت بنزین
گیربکس تیپ ترونیک 6AT
(Litظرفیت باک) 55
ترمزهای جلو و عقب دیسکی خنک شونده
محور متحرک 2WD-4WD TOD
(mmفاصله طولی محور چرخ ها) 2560
سیستم تعلیق جلو مک فرسون
سیستم تعلیق عقب مستقل چند اتصالی
طول*عرض*ارتفاع 4335*1814*1695
سایز تایر

ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H6  

عظیم خودرو هاوال H6
سال ساخت2016
کارخانه سازندهHAVAL
مدلH6 Sport
نوع موتورGW4G15B TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور)Hp-kw/rpm 148-110/5600
(N.m/rpmحداکثر گشتاور)N.m/rpm: 210/2200-4500
تعداد سوپاپ16
تعداد سیلندر4
استاندارد آلایندگیEuro 5
سیستم تغذیه سوختانژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوختبنزین
گیربکس تیپ ترونیک6AT
(Litظرفیت باک)58
ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
محور متحرک2WD-4WD TOD
(mmفاصله طولی محور چرخ ها)2680
سیستم تعلیق جلومک فرسون
سیستم تعلیق عقبطبق دار دوبل مستقل
طول*عرض*ارتفاع4640*18

ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H9  

سال ساخت2016
کارخانه سازندهHAVAL
مدلH9
نوع موتورGW4C20 TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور)215-160/5500
(N.m/rpmحداکثر گشتاور)324/2000-4000
تعداد سوپاپ16
تعداد سیلندر4
استاندارد آلایندگیEuro 5
سیستم تغذیه سوختانژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوختبنزین
گیربکس تیپ ترونیک6AT
(Litظرفیت باک)90
ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
محور متحرک2WD - 4WD (TOD)
(mmفاصله طولی محور چرخ ها)2800
سیستم تعلیق جلوجناغی دوبل مستقل
سیستم تعلیق عقبچند اتصالی غیر مستقل
طول*عرض*ارتفاع4856x1926x1900
سایز تایر265/60 R18


ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H6  

عظیم خودرو هاوال H6
سال ساخت2016
کارخانه سازندهHAVAL
مدلH6 Sport
نوع موتورGW4G15B TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور)Hp-kw/rpm 148-110/5600
(N.m/rpmحداکثر گشتاور)N.m/rpm: 210/2200-4500
تعداد سوپاپ16
تعداد سیلندر4
استاندارد آلایندگیEuro 5
سیستم تغذیه سوختانژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوختبنزین
گیربکس تیپ ترونیک6AT
(Litظرفیت باک)58
ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
محور متحرک2WD-4WD TOD
(mmفاصله طولی محور چرخ ها)2680
سیستم تعلیق جلومک فرسون
سیستم تعلیق عقبطبق دار دوبل مستقل
طول*عرض*ارتفاع4640*18

ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H8  

سال ساخت2016
کارخانه سازندهHAVAL
مدلH8
نوع موتورGW4C20 TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور)Hp-kw/rpm215-160/5500
(N.m/rpmحداکثر گشتاور)N.m/rpm 324/2000-4000
تعداد سوپاپ16
تعداد سیلندر4
استاندارد آلایندگیEuro 5
سیستم تغذیه سوختانژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوختبنزین
گیربکس تیپ ترونیک6AT
(Litظرفیت باک)85
ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
محور متحرک2WD- 4WD TOD
(mmفاصله طولی محور چرخ ها)2915
سیستم تعلیق جلوجناغی دوبل
سیستم تعلیق عقبNIVOMT- مستقل چند اتصالی
طول*عرض*ارتفاع4806x1975x1794
لینک مطلب

ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H8  

عظیم خودر
 
سال ساخت2016
کارخانه سازندهHAVAL
مدلH8
نوع موتورGW4C20 TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور)Hp-kw/rpm215-160/5500
(N.m/rpmحداکثر گشتاور)N.m/rpm 324/2000-4000
تعداد سوپاپ16
تعداد سیلندر4
استاندارد آلایندگیEuro 5
سیستم تغذیه سوختانژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوختبنزین
گیربکس تیپ ترونیک6AT
(Litظرفیت باک)85
ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
محور متحرک2WD- 4WD TOD
(mmفاصله طولی محور چرخ ها)2915
سیستم تعلیق جلوجناغی دوبل
سیستم تعلیق عقبNIVOMT- مستقل چند اتصالی
طول*عرض*ارتفاع4806x1975x1794
لی

ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H8  

عظیم خودر
سال ساخت2016
کارخانه سازندهHAVAL
مدلH8
نوع موتورGW4C20 TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور)Hp-kw/rpm215-160/5500
(N.m/rpmحداکثر گشتاور)N.m/rpm 324/2000-4000
تعداد سوپاپ16
تعداد سیلندر4
استاندارد آلایندگیEuro 5
سیستم تغذیه سوختانژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوختبنزین
گیربکس تیپ ترونیک6AT
(Litظرفیت باک)85
ترمزهای جلو و عقبدیسکی خنک شونده
محور متحرک2WD- 4WD TOD
(mmفاصله طولی محور چرخ ها)2915
سیستم تعلیق جلوجناغی دوبل
سیستم تعلیق عقبNIVOMT- مستقل چند اتصالی
طول*عرض*ارتفاع4806x1975x1794
لین

ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H2  

عظیم خودرو هاوال عظیم خودرو هاوال عظیم خودرو هاوال

سال ساخت 2016
کارخانه سازنده HAVAL
مدل H2
نوع موتور GW4G15B TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور) Hp-kw/rpm 148-110/5600
(N.m/rpmحداکثر گشتاور) N.m/rpm 210/2200-4500
تعداد سوپاپ 16
تعداد سیلندر 4
استاندارد آلایندگی Euro 5
سیستم تغذیه سوخت انژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوخت بنزین
گیربکس تیپ ترونیک 6AT
(Litظرفیت باک) 55
ترمزهای جلو و عقب دیسکی خنک شونده
محور متحرک 2WD-4WD TOD
(mmفاصله طولی محور چرخ ها) 2560
سیستم تعلیق جلو مک فرسون
سیستم تعلیق ع

ادامه مطلب  

عظیم خودرو هاوال H2  

عظیم خودرو

سال ساخت 2016
کارخانه سازنده HAVAL
مدل H2
نوع موتور GW4G15B TURBO Charge
(Hp-kw/rpmحداکثر توان موتور) Hp-kw/rpm 148-110/5600
(N.m/rpmحداکثر گشتاور) N.m/rpm 210/2200-4500
تعداد سوپاپ 16
تعداد سیلندر 4
استاندارد آلایندگی Euro 5
سیستم تغذیه سوخت انژکتور با پاشش چند نقطه ای
نوع سوخت بنزین
گیربکس تیپ ترونیک 6AT
(Litظرفیت باک) 55
ترمزهای جلو و عقب دیسکی خنک شونده
محور متحرک 2WD-4WD TOD
(mmفاصله طولی محور چرخ ها) 2560
سیستم تعلیق جلو مک فرسون
سیستم تعلیق عقب مستقل چند اتصالی
طول*عرض*ارتفاع 4335*1814*1

ادامه مطلب  

 

ترمووود
 


سرامیک نما(پرسلانی)
 


ورق کامپوزیت
 


شیشه اسپایدر
 


شیشه فرم لس
 


نمای آجر
 


نمای کرتین وال
 


سنگ نما
 


چوب پلاست
 


کاشی و سرامیک کف ودیوار
 


انواع کانالهای انعطاف پذیر هوا
 

بازگشت

ادامه مطلب  

نمونه سوالات  

Top of Form
 


 
چهارم دبیرستان

 
 


 


 

 
دبیرستان

 
 


 


 


 


 

 
 
سوم ریاضی

 
 
 


 


 

 
 
سوم تجربی

 
 
 


 


 

 
 
 
آمار

 
 
 
 


 


 

 
 
 
تاریخ

 
 
 
 


 


 

 
 
 
ریاضی 3

 
 
 
 


 


 

 
 
 
زمین شناسی

 
 
 
 


 


 

 
 
 
زیست شناسی 2

 
 
 
 


 


 

 
 
 
شیمی 3

 
 
 
 


 


 

 
 
 
عربی

 
 
 
 


 


 

 
 
 
فیزیک

 
 
 
 


 


 

 
 
 
فیزیک 3

 
 
 
 


 


 

 
 
 
ادبیات

 
 
 
 


 


 

 
 
 
دین و زندگی

 
 
 
 


 


 

 
 
 
زبان انگلیسی

 
 
 
 


 


 

 
 
 
زبان فا

ادامه مطلب  

هدفون و هدست  

Ear-Phone Magiteq


Ear-Phone Magiteq


هدفون ماجیتک سوپر بیس


ایرفون ماجیتک استریو داینامیک


ایرفون ماجیتک مولتی مدیا


ایرفون ماجیتک استریو


ایرفون ماجیتک استریو


ایرفون ماجیتک استریو


ایرفون ماجیتک مولتی مدیا


ایرفون ماجیتک


ایرفون ماجیتک استریو داینامیک


ایرفون ماجیتک استریو داینامیک


ایرفون ماجیتک استریو داینامیک


هدفون ماجیتک


هدفون ماجیتک


ایرفون ماجیتک


هدفون استریو Hi-Fi


هدفون استریو Hi-Fi


هدفون ماجیتک


استریو هدفون ماجیتک

ادامه مطلب  

َشبیه سازی دینامیکی حرکت دوچرخه روی یک سطح صاف در نرم افزار کامسول  

این مدل یک دوچرخه با سرعت اولیه ای را نشان میدهد که راننده دوچرخه دستهای خود را رها کرده است و به جلو هدایت میشود.این مدل در نرم افزار کامسول 5.1 شبیه سازی شده است.در این پروژه دوچرخه بصورت 4 لینک صلب جدا از هم با 3 مفصل لولایی به هم متصل هستند.مدل دوچرخه در شکل زیر قابل مشاهده میباشد.
سرعت اولیه 4.6 متر بر ثانیه به دوچرخه اعمال شده است.نتایج بدست آمده از مدلسازی برای سرعت زاویه ای بصورت زیر میباشد:
برای سفارش پروژه مشابه با شماره 09158820189 تماس بگیری

ادامه مطلب  

 

نمای ساختمان
 


نمای مدرن
 


نمای گرانیت
 


نمای کامپوزیت
 


کامپوزیت
 


تیواژه
 


نما
 


تیواژه
 


ورق کامپوزیت
 


تیواژه
 


آفتاب
 


کامپوزیت
 


نما
 


ساختمان
 


کامپوزیت
 


ساختمان
 


نما
 


تیواژه
 


کامپوزیت
 


نمای کامپوزیت
 


نمای مدرن
 


ساختمان
 


تیواژه
 


ساختمان
 


تیواژه
 


تیواژه
 


نمای کامپوزیت
 


نمای کامپوزیت
 


ورق کامپوزیت
 


02177030489
02177030243
تیواژه ------ طراح و مجری تخصصی نماهای مدرن ساختمان

ادامه مطلب  

شبیه سازی و مدلسازی دینامیکی حرکت دوچرخه در نرم افزار کامسول  

این مدل یک دوچرخه با سرعت اولیه ای را نشان میدهد که راننده دوچرخه دستهای خود را رها کرده است و به جلو هدایت میشود.این مدل در نرم افزار کامسول 5.1 شبیه سازی شده است.در این پروژه دوچرخه بصورت 4 لینک صلب جدا از هم با 3 مفصل لولایی به هم متصل هستند.مدل دوچرخه در شکل زیر قابل مشاهده میباشد.
سرعت اولیه 4.6 متر بر ثانیه به دوچرخه اعمال شده است.نتایج بدست آمده از مدلسازی برای سرعت زاویه ای بصورت زیر میباشد:
برای سفارش پروژه مشابه با شماره 09158820189 تماس بگیری

ادامه مطلب  

نرم افزار  

نرم افزار
دانلود Power Iso


دانلود NETFramework


دانلود NetFramework win8 32


دانلود NetFramework win8 64


دانلود NetFramework win8.1 32


دانلود NetFramework win8.1 64


دانلود TeamViewer


دانلود AdobeFlashPlayer


دانلود Internet Download Manager


دانلود Winrar


حذف برنامه AdobeFlashPlayer


دانلود Clone CD


دانلود VirtualCloneCD


دانلود AdobeAcrobatReader 

ادامه مطلب  

دانلود بازی Special Forces Group 2 1.5 – گروه نیروهای ویژه 2 برای اندروید  

 
دانلود بازی Special Forces Group 2 برای اندروید
| بازی گروه نیروهای ویژه 2 برای اندروید + پول بی نهایت |
 
Special Forces Group 2 1.5 یک شبیه سازی بسیار عالی از یک محیط جنگی با تیراندازی اول شخص مخصوص گوشی ها و تبلت های اندرویدی است. اگر شما از دوست داران بازی کانتر استریک باشید ، ما قصد داریم بازی جدیدی را به شما معرفی کنیم که با تجربه آن در گوشی یا تبلت اندرویدی خود ، می توانید یاد و خاطره ی آن دوران را زنده کنید. بازی Special Forces Group 2 با دارا بودن امکان بازی

ادامه مطلب  

دانلود بازی Special Forces Group 2 1.5 – گروه نیروهای ویژه 2 برای اندروید  

 
دانلود بازی Special Forces Group 2 برای اندروید
| بازی گروه نیروهای ویژه 2 برای اندروید + پول بی نهایت |
 
Special Forces Group 2 1.5 یک شبیه سازی بسیار عالی از یک محیط جنگی با تیراندازی اول شخص مخصوص گوشی ها و تبلت های اندرویدی است. اگر شما از دوست داران بازی کانتر استریک باشید ، ما قصد داریم بازی جدیدی را به شما معرفی کنیم که با تجربه آن در گوشی یا تبلت اندرویدی خود ، می توانید یاد و خاطره ی آن دوران را زنده کنید. بازی Special Forces Group 2 با دارا بودن امکان بازی

ادامه مطلب  

Group work in the classroom: types of small groups  

Group work in the classroom: types of small groups
One way to change the pace in your classroom is to do a small group activity. But what type of small group should you use? It depends on the size of your class, the length of time you have available, the physical features of the classroom, and the nature of the group task. Here are several options you could try. Consult the Center for Teaching Excellence teaching tip “Group Work in the Classroom: Small-Group Tasks” for task ideas.
 
Buzz groups
Class size: any
Time frame: 3-10 minutes
Setting: no limitations
Purpose: generate ideas/answers, re-stimulate student interest, engauge student understanding
Description: These groups involve students engaging in short, informal discussions, often in response to a particular sentence starter

ادامه مطلب  

محصولات >تجهیزات عطاری >کپسول پر کن دستی 90 خانه  

ویژگی ها: 1- قابلیت پر کردن کپسول های 250 ، 500 ، 750، 1000 میلی گرم. 2- در دو مدل 750، 500 ، 250 میلیگرمی و 1000 و 500 میلی گرمی 3- جنس بدنه تمام چدن 4- دارای 90 خانه جهت پر کردن کپسول 5-وزن حدودا 1 کیلوگرم قابلیت استفاده در عطاری ها ، مراکز تولید داروهای گیاهی، مراکز طب سنتی و .... این وسیله جهت پر کردن کپسول های گیاهی در مراکز پزشکی سنتی و عطاری ها مورد استفاده قرار می گیرد. روش پر کردن کپسوجهت اطلاعات بیشتر ، سفارش و خرید با ما تماس حاصل نمائید.
بازرگانی انا

ادامه مطلب  

کیف لپتاپ  

محصولات

کیف لپتاپ Bauletta
| تعداد بازدید : 1


کیف لپتاپ bauletta
| تعداد بازدید : 4


کیف لپتاپ ماجیتک
| تعداد بازدید : 2


کیف لپتاپ ماجیتک
| تعداد بازدید : 1


کیف لپتاپ ماجیتک
| تعداد بازدید : 3


کیف لپتاپ ماجیتک
| تعداد بازدید : 1


کیف لپتاپ وایو
| تعداد بازدید : 1

ادامه مطلب  

تست سایت  

تصویر شاخص: * اندازه ی تصویر پیشنهادی برای تصویر بزرگ در این قالب 290 در 180 می باشد.* نیازی نیست حتما تصویر کوچک را وارد کنید، در صورت خالی گذاشتن این بخش از تصویر بزرگ استفاده خواهد شد. اما برای جلوگیری از سنگین شدن سایت بهتر است تصویر کوچک را نیز وارد کنید.* اندازه ی تصویر کوچک بهتر است 160 در 100 پیکسل باشد.

ادامه مطلب  

آپارتمان ۵۰ متری رضوانه و حمید؛ خانه ای پر از زندگی!  

 فضاهای مسکونی: بسیاری از افراد تصور می کنند دکوراسیون خاص و جذاب تنها نیازمند فضاهای زیاد و استفاده ازمبلمان و وسایل لوکس است. ولی باید گفت این انرژی و حس خوب افراد خانه است که دکوراسیون منزل را خاص و جذاب می کند. خانه ای که درونش پر است از عشق، امید و رنگ به دل همه می نشیند. تور خانه گردی چیدانه را دنبال کنید. این بار به خانه ای در شهر همدان سفر کرده ایم:


  


 

ادامه مطلب  

مدلسازی زانو در نرم افزار میمیکس (mimics)  

مدلسازی زانو با تمامی اجزا در نرم افزار میمیکس انجام شده است.زانوی مدلسازی شده شامل تیبیا ،فمور، کشکک ، فیبولا میباشد که قسمت عضلانی هم این هندسه را دربرگرفته است.براس سفارش پروژه مشابه با نرم افزار میمیکس و طراحی و ساخت ایمپلنت تیتانیومی با تکنولوژی پرینت سه بعدی با شماره 09158820189 تماس گرفته و یا درخواست خود را به ایمیل projesazan@gmail.com ارسال نمایید.
 

ادامه مطلب  

دکوراسیون ماه تولد شما چیست؟!  

درسته این مطلب درباره دكوراسیون داخلیه و زیاد مرتبط با وبلاگ من نیست، اما بخاطر جالب بودن، برای شما به اشتراك گذاشتم...
البته امیدواریم شما هم مثل ما زیاد این مطلب را جدی نگیرید. فقط می خواهیم کمی تفریح کنیم!
 
  

 
فروردین
 
جسور و بی‌باک و به قول معروف کله‌شق و لجباز. فکر می‌کنید خانه آدمی که همه این خصوصیات را داشته باشد باید با چه نوع لوازمی طراحی شده باشد؟ معلوم است. هر قطعه‌ای که پر از انرژی و رنگ باشد. فقط رنگ‌ها هستند که می‌توانند

ادامه مطلب  

جانم...بیا دیگر  

میدانم....
باور کن که من هم میدانم....
میدانم که خواهی امد....
ولی...
کی؟؟
وقتی که دیگر قلبم چیزی جز تاریکی نیست...
وقتی تخم نفرت در دلم کاشتی...
بیا...همین حالا
همین حالا که چشمانم بارانیست....بیا
همان جور که چاووشی می گوید ...بیا
خواهش می کنم ...ولی اصرار نه!!!
از خودم همین الان یهوویی فقط برای همونی که خاص بودنش داره دلمو میزنه...

ادامه مطلب  

مدلسازی زانو در نرم افزار میمیکس (mimics)  

مدلسازی زانو با تمامی اجزا در نرم افزار میمیکس انجام شده است.زانوی مدلسازی شده شامل تیبیا ،فمور، کشکک ، فیبولا میباشد که قسمت عضلانی هم این هندسه را دربرگرفته است.براس سفارش پروژه مشابه با نرم افزار میمیکس و طراحی و ساخت ایمپلنت تیتانیومی با تکنولوژی پرینت سه بعدی با شماره 09158820189 تماس گرفته و یا درخواست خود را به ایمیل projesazan@gmail.com ارسال نمایید.
 

ادامه مطلب  

مدلسازی زانو در نرم افزار میمیکس (mimics)  

مدلسازی زانو با تمامی اجزا در نرم افزار میمیکس انجام شده است.زانوی مدلسازی شده شامل تیبیا ،فمور، کشکک ، فیبولا میباشد که قسمت عضلانی هم این هندسه را دربرگرفته است.براس سفارش پروژه مشابه با نرم افزار میمیکس و طراحی و ساخت ایمپلنت تیتانیومی با تکنولوژی پرینت سه بعدی با شماره 09158820189 تماس گرفته و یا درخواست خود را به ایمیل projesazan@gmail.com ارسال نمایید.
 

ادامه مطلب  

نکته های آموزشی دین و زندگی ۴  

نکته های آموزشی درس( دین و زندگی )کتاب( کتاب سال چهارم )موضوع    قدرت پرواز ۲۸ بهمن ۱۳۹۴سنت های خداوند ۲۸ بهمن ۱۳۹۴بازگشت ۲۸ بهمن ۱۳۹۴پایه های استوار ۲۸ بهمن ۱۳۹۴برنامه ای برای فردا ۲۸ بهمن ۱۳۹۴زندگی در دنیای امروز ۲۸ بهمن ۱۳۹۴حقیقت بندگی ۲۴ آبان ۱۳۹۴ در مسیر اخلاص ۲۴ آبان ۱۳۹۴ هستی بخش ۲۳ مهر ۱۳۹۴یگانه بی همتا ۲۳ مهر ۱۳۹۴

ادامه مطلب  

فروش لوازم جانبی موبایل  

فروش لوازم جانبی موبایل با بهترین قیمت
 
 
 
محصولات
 

بامپرتوتوآیفون


اسپیکر JBL FILIP3


tempered glass 9H (محافظ صفحه نمایش )


مبدل سیم کارت نانو و میکرو به استاندارد (Nano-Sim)


Mini Self Artifact


charging cable & 2 in 1 data transmit


neck back HBS-730 (طرح ال جی )
#لوازم_جانبی#لوازم_جانبی_موبایل#لوازم_جانبی_کامپیوتر#موبایل#کامپیوتر#هدفون#ایرفون#مجیتک

 

ادامه مطلب  

 

 
پدر جان تو به من آموختی که ساده زیستن زیبا است و من پنداشتم ساده نوشتن هم همچون ساده زیستن زیباست . این بهانه ای شد که بگویم بی نهایت دوستت دارم . در روز پدر خداوند را با ناب ترین نیایش ها شاکرم و عاشقانه قلبم را تقدیمت میکنم .

ادامه مطلب  

نمونه سوالات امتحانی متوسطه دوره اول کانون فرهنگی و آموزشی قلم چی  

نمونه سوالات امتحانی  متوسطه دوره اول کانون فرهنگی و آموزشی قلم چی
پایه نهم           پایه هشتم              پایه هفتم

برای مشاهده ی نمونه سوال امتحانی پایه مورد نظر را انتخاب کنید.با انتقال صفحه اصلی سوالات کانون فرهنگی و آموزشی قلم چی از آن استفاده نمایید.

ادامه مطلب  

#داستان_آموزنده_ مهندس پویا عجم استان گلستان-شهرستان ازادشهر-هتل *** 017-35721113 017-3573111  

داستان زیبا ازدوست عزیزمون مهندس پویا عجم _ Group Creater : mohsen Ghavanloo

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1